facebook

Projektanci

 

Józef Furdyna Józef Furdyna - artysta plastyk, konserwator dzieł‚ sztuki.

Ukończył‚ studia na Akademii Sztuk Pię™knych w Krakowie (1956 r.) i na Wydziale Historyczno-Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego (etnografia), uzyskując w 1967 roku tytuł doktora nauk humanistycznych. Od ponad 40-tu lat zajmuje się konserwacją dzieł sztuki: polichromii ściennych, dekoracji sgraffitowych, obrazów sztalugowych, rzeźb i ołtarzy. W latach 80. zajął‚ się projektowaniem witraźy i wystroju wnętrz. Do dzisiaj w jego pracowni powstał‚o setki metrów kartonów do ponad 60-ciu obiektów sakralnych i świeckich. Do czasu powstania naszej pracowni projekty realizowane były w różnych zakładach witrażowniczych.

 Pokaż realizacje

 

 Tadeusz FurdynaKs. Tadeusz Furdyna - artysta malarz salezjanin.

 Studiował na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Malarstwa. Specjalizacja w zakresie malarstwa monumentalnego w PWSPP w Gdańsku ( 1 rok ) i w ASP w Krakowie (1 rok). Od trzydziestu lat zajmuje się™ sztuką sakralną: polichromia, malarstwo, witraż, mozaika, płaskorzeźba, aranżacja wnętrz sakralnych. Zaprojektował kilkadziesiąt wnętrz i ponad pięćset okien witrażowych. Jest laureatem nagrody artystycznej im. Św. Brata Alberta.

Pokaż realizacje

 


Tomasz FurdynaTomasz Furdyna - artysta grafik, syn Józefa.

Studiował na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom w pracowni litografii w 1991 roku. Od 1993 roku prowadzi pracownię witraży "Furdyna". Od czasu do czasu zdarza mu się projektować.
 
Pokaż realizacje